Nu börjar vårterminen 2016. Alla elever startar skolan enligt ordinarie schema tisdagen den 12/1.
Senaste schemaversion finns alltid att under rubriken ”Schema” här på hemsidan och i Infomentor. På grund av personaländringar förekommer några ändringar/justeringar, men start och sluttider är desamma.

Glöm inte att vara aktiva på InfoMentor för att ta del av veckoplan, nyheter, schema etc. Du kommer även åt det mesta i InfoMentor via din mobil eller surfplatta med användar-id och lösenord.
Tänk på att även uppdatera dina kontaktuppgifter i InfoMentor, om du bytt t.ex email, mobilnummer m.m. Detta är mycket viktigt ifall vi skulle behöva kontakta er vårdnadshavare.

Vi hälsar Emil Olsson välkommen till oss. Han kommer att täcka upp för Anna Högberg under vårterminen. Magnus tar i samband med detta över EN i 8A. Välkommen är också Christina Gyllin som kommer att arbeta på Gladans fritids och i klass 1B.
Under februari kommer ytterligare två nya medarbetare, Maria Jacobsson för Linda och Christine Athee för Ulrika. Exakta datum för när de börjar återkommer vi med senare.

Åk 6-9

Elevernas förberedelse inför utvecklingssamtalen kommer från och med denna termin att ske på lektionstid i respektive ämne under de två första skolveckorna och inte som tidigare i form av schemabrytande verksamhet. Precis som tidigare delas ett googledokument för anteckningar. Ta gärna del av detta tillsammans med era barn/ungdomar.

Inbjudan och tider för utvecklingssamtal meddelas av mentorerna.

Med vänlig hälsning
Annika Bruhn och Anders Stenström