Ändring i skolbuss på grund av vägavstängning Eksholmsvägen.

TRAFIKVERKET INFORMERAR OM EN VÄGAVSTÄNGING AV VÄG 819, EKSHOLMSVÄGEN, BEDEN UNDER PERIODEN 4 APRIL TILL DEN 30 APRIL.

Skolskjutstrafiken påverkas av denna vägavstängning. Det berör busstur nr 4 som kör till Klågerupsskolan. Elever som har hållplats söder om avstängningen på Eksholmsvägen berörs av att skolbussen kommer tidigare på morgonen och att det är en mindre buss som kan vända på vägen.

Söder om avstängningen på Eksholmsvägen:

På morgonen kommer en mindre buss, nr 7,  och den börjarkl 07:15 på Eksholmsvägen/Kyrkängsvägen och hämtar 07.17 Eksholm, Resåkravägen, 07:18 Infarten till Eksholmssjön, 07:22 Norregårdsvägen. Denna tur kör sedan 07:40 Bokskogens golfklubb 07:45 Torup 07:55 avsläpp på Bara skola och sedan till Klågerupskolan ca 8.05.
På eftermiddagen åker barnen på ordinarie tider med en liten buss som tar rundan söder om avstängningen istället  för ordinarie bussen.

Norr om avstängningen på Eksholmsvägen:

Buss 4 kommer att börja på Eksholmsvägen norr om avstängningen i ordinarie tid och köra efter ordinarie tidtabell.Buss 4 lämnar också på eftermiddagarna ordinarie tider på Eksholmsvägen norr om avstängningen.

Med förhoppning om överseende av förändringarna under tiden för arbetet på vägen.

Lars Steimer
Enhetschef vaktmästeri och skolskjuts
Verksamhetsområde Utbildning