Till alla föräldrar med barn placerade på Klågerupskolans fritidshem.
Vi vill meddela att verksamheten är stängd på Fritidshemmet fredagen den 12 augusti 2016 p g a fortbildning för all personal på skolan.
Med vänlig hälsning
Annika Bruhn, rektor.