Skolavslutning fredagen 16 juni 2017

Eleverna samlas i sina klassrum klockan 9:15. De som åker skolbuss till skolan, kommer att få sin avresetid framskjuten med en timme på avslutningsdagen. Skolavslutningen hålls i idrottshallen klockan 9:30 – 10:30. Insläpp 9:20 för föräldrar sker genom stora porten, vid gaveln nära bandyplanen. Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda sittplatser till föräldrar som önskar närvara och vi vill gärna upplysa om att antalet ståplatser är begränsat. Efter den gemensamma avslutningen samlas eleverna i sina respektive klassrum med sina klasslärare och mentorer för en trivsam stund tillsammans (med betygsutdelning för åk 6-9). Skolbussen hem går klockan 11:20.

Det serveras ingen skollunch för skoleleverna idag. För de elever som går på Fritids och på Klubben serveras lunch 11:15.

För åk 9 anordnar Ungas Fritid en avslutningsfest på kvällen den 16 juni. Festen börjar kl 19:00 med mingel och andra trevligheter i Klågerupskolans matsal för elever, föräldrar och personal.
Därefter avgår buss klockan 20:30 till Törringelund för en gemensam skolavslutningsfest med middag och disco för alla avgångselever i kommunen. Separat inbjudan och information för avslutningsfesten är utskickad av Ungas Fritid.

Nästa termin börjar, för elever i årskurs 1-9, torsdagen  den 17 augusti klockan 8:15.
Eleverna går full skoldag. Schema kommer att finnas på Infomentor samt på Klågerupskolans hemsida.

Personalen på Klågerupskolan önskar er alla en skön sommar!