Välkomna till läsåret 2017-2018!

Personal och skolledning på Klågerupskolan hälsar alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår. Hoppas alla haft ett skönt och avkopplande sommarlov.

Läsårsstart
Läsåret startar torsdagen den 17 augusti.

Förskoleklasserna samlas utanför sina klassrum kl. 10.00. För övriga samlas enligt nedan kl. 8:15

Åk 1-5 samlas i respektive hemklassrum
6A: SPR1         7A: NO1        8A: SO1         9A: SPR3
6B: SPR2         7B: NO2        8B: SO2         9B: SPR4

Schema
Precis som tidigare år är uppropsdagen en hel skoldag ”enligt schemat”. Scheman finns publicerade på Klågerupskolans hemsida, klagerupskolan.nu, i vänsterkanten under rubriken ”Schema”. Ändringar kan förekomma en bit in på terminen innan allt är helt intrimmat.

För åk 6-9 sker lite schemabrytande aktiviteter första skolveckan (torsdag och fredag).
Torsdag:   Klassdag med mentorerna, kl. 8:15 – 14:15.
Fredag:    Klasskamp åk 6-9, kl. 8:15 – 14:15.

Skolskjutsar
Har ni frågor kring skolskjutsar vänligen kontakta Lars Steimer (skolskjutsansvarig), 040-626 87 03, i första hand.

Ny personal
Görel Petersson, Fritidsledare (Gladans Fritids)
Robert Green, MU (mentor i 9A)
Patrik Zäll (Lärare mellanstadiet)
Gabriella Turic, skolbibliotekarie
Maria Johansson, skolsköterska

Övrigt
Skolfotografering är i år den 21-23/8. Exakta tider för respektive klass meddelas av klasslärare/mentorer.

Utvecklingssamtal sker under veckorna 36-37. Inbjudan och tider meddelas av klasslärare/mentorer.

Klågerupskolan har en egen Facebooksida. Gå gärna in och gilla den!

Glöm inte att se till att era kontaktuppgifter i InfoMentor är uppdaterade och aktuella! Detta är mycket viktigt då skolan inte längre har era kontaktuppgifter i pappersformat.

Vi ser fram emot ytterligare ett trevligt och framgångsrikt år. Tillsammans och i gott samarbete ger vi våra barn och ungdomarna bästa möjliga förutsättningar för att alla ska lyckas.

/Annika Bruhn och Anders Stenström