Skolavslutning fredag den 15 juni 2018

Eleverna samlas i sina klassrum kl. 9:15. De som åker skolbuss till skolan, kommer att få sin avresetid framskjuten med en timme på avslutningsdagen.
Skolavslutningen hålls i idrottshallen klockan 9:30 – 10:30.

Insläpp för föräldrar sker efter att eleverna först fått plats och endast genom stora porten vid gaveln nära bandyplanen.

Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda sittplatser till föräldrar som önskar närvara och vi vill gärna upplysa om att antalet ståplatser är begränsat.

Efter  avslutningen i idrottshallen samlas eleverna i sina respektive klassrum med sina klasslärare och mentorer för en trivsam stund tillsammans. (betygsutdelning för åk 6-9).

Skolbussen hem går kl. 11:20.

Det serveras ingen skollunch för skoleleverna denna dag.
För de elever som går på Fritids och på Klubben serveras lunch ca 11:15.

Nästa termin börjar med full skoldag torsdagen den 16 augusti kl. 8:15 för elever i årskurs 1–9.

Schema kommer att finnas på Infomentor samt på Klågerupskolans hemsida

Personalen på Klågerupskolan önskar er alla en skön sommar!