Överföra till annat konto
Gå in på https://takeout.google.com/transfer.

Följ instruktionerna. Du behöver ett privat gmail-konto att överföra filerna till.

Spara på dator
Det går också att spara på datorn om man inte har eller vill skaffa ett gmail-konto.

Gå i så fall till https://takeout.google.com/settings/takeout.

Tänk på att det kan ta ett tag, speciellt om ni har mycket grejer i er Google Drive. Era skolkonton kommer att tas bort efter sommaren.

Google Drive Logo