Föräldraråd

Foto: Jack Moreh

Föräldrarådet är en grupp med uppgift att skapa ett forum för föräldrainflytande. Föräldrarådet träffades i ett omstartsmöte i höstas den 11 okt-17.

Är du intresserad av att deltaga så kontakta någon i skolledningen.

Läs här om vårt Föräldrarådsmöte – klicka nedan!

Föräldrarådsmöte 2017-10-11