Föräldrars ansvar och inflytande

Som förälder/målsman är det ert huvuduppdrag att sätta gränser, uppmuntra, ge stöd och kärlek och att fostra barnen till ansvarskännande samhällsmedborgare.

För att eleven skall tillgodogöra sig undervisningen på Klågerupskolan är det ert ansvar som förälder/målsman att ni bidrar med följande:

Förmedlar en positiv syn på kunskap och lärande.

Visar förtroende för skolan inför barnen.

Inte drar er för att själva ta kontakt med skolan vid funderingar eller problem.

Bryr er om hur barnen har det i skolan genom att uppmuntra och hjälpa till med skolarbetet.

Stödjer barnets utveckling enligt utvecklingssamtalen.

Håller er informerade genom att läsa skriftlig information, gå på föräldramöten och andra arrangemang.

Sätter er in i skolans styrdokument och försöker förstå vilka krav som ställs på barnen och personalen.

Ställer frågor, visar intresse och förståelse för barnen och personalens situation i skolan.

Kommer med förslag på förändringar på det ni inte tycker fungerar.

Ser till att eleven kommer utvilad till skolan.

Ser till att eleven har ätit frukost på morgonen.