Läsårstider 2018 - 2019

kalender_liten

Lov och ledighet för grundskola

Hösttermin: Torsdag 16 augusti – torsdag 20 december 2018
Vårtermin: Torsdag 10 januari – fredag 14 juni 2019 

Lovdagar under läsåren 2018-2019:

 • Onsdag 26 september 2018
 • Måndag 29 oktober 2018 – fredag 2 november 2018
 • Fredag den 30 november 2018
 • Måndag 18 – fredag 22 februari 2019
 • Onsdag 13 mars 2019
 • Måndag 15 april – torsdag 18 april 2019
 • Tisdag 21 maj 2019
 • Fredag 31 maj 2019
 • Fredag 7 juni 2019 

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) i fritidshemsverksamhet (4 dagar):

 • Fredag 10 augusti 2018 
 • Måndag 29 oktober 2018
 • Måndag 7 januari 2019
 • Tisdag 8 januari 2019

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) i förskoleverksamhet (4 dagar):

 • Fredag 17 augusti 2018
 • Måndag 29 oktober 2018
 • Tisdag 8 januari 2019
 • Fredag 15 mars 2019

Lärarnas kompetensutvecklingsdagar kan förändras beroende på när Skolverket förlägger nationella prov.

Om tillfällig utökning av kompetensutvecklingsdagar 

Utbildningsnämnden beslutade 4 juni 2018 att tillfälligt utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för förskola och fritidshem med ytterligare två dagar, det vill säga totalt fyra under ett läsår.

Följande datum är avsatta för de nya kompletterande kompetensutvecklingsdagarna:

 • Måndag 29 oktober 2018
 • Tisdag 8 januari 2019 

Den här informationen finns också på Svedalas hemsida.