Läsårstider

Nedanstående information hämtat från Svedala kommuns hemsida:
Läsårstider och lovdagar för 2017-2018
Läsårstider för grundskola och gymnasium
Hösttermin torsdag 17 augusti – tisdag 19 december 2017 (84 dagar)
Vårtermin torsdag 11 januari – fredag 15 juni 2018 (94 dagar)

Läsårstider för vuxenutbildning
Hösttermin måndag 21 augusti – fredag den 22 december
Vårtermin måndag 15 januari – fredag 15 juni

SFI
måndag 21 augusti – fredag 22 december
måndag 8 jan – fredag 15 juni, måndag 18 juni – fredag 20 juli

Lovdagar

måndag 30 oktober – fredag 3 november 2017
måndag 20 november 2017
måndag 19 – fredag 23 februari 2018
onsdag 14 mars 2018
måndag 26 mars – torsdag 29 mars 2018
måndag 30 april 2018
fredag 11 maj 2018

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) i fritidshemsverksamhet
fredag 11 augusti 2017 och måndag 8 januari 2018

Kompetensutvecklingsdagar (stängningsdagar) i förskoleverksamhet
fredag 18 augusti 2017 och fredag 23 mars 2018

Om någon vårdnadshavare är i behov av omsorg denna dag, kommer sådan att anordnas i samverkan mellan förskolorna i kommunen. Eftersom den ordinarie verksamheten är stängd kommer endast en förskoleenhet vara öppen för de vårdnadshavare som behöver omsorg. Kontakta din förskolechef senast den 17 juni alternativt den 16 januari om det finns behov av barnomsorg den 18 augusti respektive 23 mars.

Ansökan om ledighet för elev
En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

Svedala kommuns policy är att vara synnerligen restriktiv med att bevilja ledighet för elev.

Ett beslut om ledighet grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som beaktas är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

 

 

 

En F-9 skola i Svedala Kommun