Meddelande till skolbusselever

Ändring i skolbuss på grund av vägavstängning Eksholmsvägen. TRAFIKVERKET INFORMERAR OM EN VÄGAVSTÄNGING AV VÄG 819, EKSHOLMSVÄGEN, BEDEN UNDER PERIODEN 4 APRIL TILL DEN 30 APRIL. Skolskjutstrafiken påverkas av denna vägavstängning. Det berör busstur nr 4 som kör till Klågerupsskolan. Elever som har hållplats söder om avstängningen på Eksholmsvägen berörs Läs mer…

Nytt år, ny hemsida!

Det är ett nytt år, och med det kommer en ny hemsida. En sida som hör hemma i år 2016. Faktum är att vi har haft vår gamla hemsida i drygt sex år – sedan Johan Palmgren invigde den dåvarande sidan med den första nyhetspubliceringen i slutet på september 2010.

I IT-sammanhang är det nästan en evighet, så en uppdatering är definitivt på sin plats. Den här nya, WordPress-baserade hemsidan, kommer att uppdateras kontinuerligt efter behov. Har du kritik, förslag på förbättringar eller några andra tankar kring sidan får du gärna skicka ett mail.

(mer…)