Personallista

SKOLLEDNING

Annika Bruhn, Rektor åk F-5
Tfn: 040-626 89 01, 0709 478 032
E-post: Annika.Bruhn@svedala.se

Anders Stenström, Rektor åk 6-9
Tfn: 040-626 89 02, 0709 478 034
E-post: Anders.Stenstrom@svedala.se

ADMINISTRATION/SKOLVÄRD

Lena Åstradsson, Administratör
Tfn: 040-626 89 00
E-post: lena.astradsson@svedala.se

Helen Nilsson, Administratör
E-post: helen.nilsson@svedala.se

Martin Rasmusson, Skolvärd åk 6-9
E-post: Martin.Rasmusson@svedala.se

Håkan (Kalle) Fridén, Lärarassistent
E-post: hakan.friden@svedala.se

Joakim Persson, adm (elev-data-it)
E-post: joakim.persson@svedala.se

Gustav Hansson, Extra Resurs
E-post: gustav.hansson@svedala.se

Årskurs 6-9

Cristian Abrahamsson (CRAB), Lärare MA och NO
E-post: Cristian.Abrahamsson@svedala.se

Christine Ahtee (CHAH), Lärare EN och Moderna språk DEU(Ty)
E-post: christine.ahtee@svedala.se

Caroline Arnfeldt (CAAR), MA/NO-lärare
E-post: caroline.arnfeldt@svedala.se

Bengt Christensson (BECH), Lärare SL (Trä- och metallslöjd)
E-post: Bengt.Christensson@svedala.se

Helen Culev Frennhoff (HECF), Lärare SL (Textilslöjd)
E-post: Helen.CulevFrennhoff@svedala.se

Robert Green, (ROGR), Musiklärare
E-post: robert.green@svedala.se

Anders Holmquist (ANHT), Lärare SO
E-post: Anders.Holmquist@svedala.se

Urban Jansson (URJA), Lärare MA och SO
E-post: Urban.jansson@svedala.se

Mikael Käll (MIKA), Lärare HKK, HI, GE
E-post: mikael.kall@svedala.se

Kerstin Larsson (KELA), Lärare SV och Moderna språk FRA
E-post: Kerstin.Larsson@svedala.se

Magnus Larsson (MALA), Lärare EN och SV
E-post: Magnus.Larsson@svedala.se

Francisco Mouat Mura (FRMM), Lärare RE, HI & Moderna språk ESP
francisco.mouatmura@svedala.se

Else-Marie Nordqvist (EMNO), Lärare MA och NO
E-post: ElseMarie.Nordqvist@svedala.se

Anna Palm (ANPA), SV/EN-lärare
E-post: anna.palm@svedala.se

Malin Pålsson (MAPA),  Lärare Idrott och Hälsa
E-post: Malin.Palsson@svedala.se

Cecilia Qvarnström (CEQV), Lärare BL
E-post: cecilia.qvarnstrom@svedala.se

Jan-Inge Strandberg (JIST) – Lärare Idrott och hälsa
E-post: JanInge.Strandberg@svedala.se

Tel Sporthall 040-626 89 60

ELEVHÄLSA

Ellinor Härefors – Kurator
Tel: 040-626 89 32, Mobil: 0709-478040,
E-post: ellinor.harefors@svedala.se

Skolsköterska Maria Johansson
E-post: maria.johansson@svedala.se
Tel 040-626 89 30

Linda Tuvegård – Talpedagog
Tisdagar 7.30-16.30
Torsdagar 7.30-16.00
Tel: 0709-47 84 21, E-post: linda.tuvegard@svedala.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Sara Lundblad, Studie- och Yrkesvägledare
Måndagar och tisdagar
Tel: 040-626 89 31
E-post: sara.lundblad@svedala.se

SPECIALPEDAGOGER/LÄRARE

Ingela Christoffersson (INCH), Speciallärare Skolår F-5
E-post: ingela.christoffersson@svedala.se

Carina Sjöberg (CASJ) Specialpedagog Skolår F-5
E-post: carina.sjoberg@svedala.se

Bodil Svegerud Regnér (BOSR) – Specialpedagog Skolår F-5
E-post: bodil.svegerudregner@svedala.se

Maria Jakobsson (MAJA) Specialpedagog Skolår 6-9
E-post: maria.jakobsson@svedala.se

Margareta Jönsson (MAJO) – Specialpedagog Skolår 6-9
E-post: margareta.jonsson@svedala.se


A-hus: Lärkan, Gladan, Svalan och Klubben Skolår F-5
Fax A-byggnad: 040-641 09 49
Klubben/Fritids
: Tel 040-626 89 42
Arbetsrum Lärkan 040-626 89 40
Arbetsrum Gladan 040-626 89 41
Arbetsrum Svalan 040-626 89 42 

Elisabeth Björk-Svensson (ELBS) – Grundskollärare
E-post: Elisabeth.BjorkSvensson@svedala.se

Ingrid Bonn (INBO) – Grundskollärare
E-post: ingrid.bonn@svedala.se

Susanne Celin-Karlsson (SUCK) – Fritidspedagog
E-post: Susanne.CelinKarlsson@Svedala.se

Tim Gabrielsson (TIGA) – Fritidspedagog
E-post: Tim.Gabrielsson@svedala.se

Therése Johannesson (THJO), Fritidsledare
E-post:mailto:therese.johannesson@svedala.se

Martina Levin (MALE) – Förskollärare (Tjänstledig).
E-post: martina.levin@svedala.se

Anette Holst (ANHO) – Grundskollärare
E-post: Anette.Holst@svedala.se

Stefan Nilsson (STNI) – Grundskollärare
E-post: Stefan.Nilsson@svedala.se

Lena Olsson (LEOL) – Förskollärare
E-post: LenaS.Olsson@svedala.se

Malin Strindin (MAST) – Barnskötare
E-post: Malin.strindin@svedala.se

Bodil Birgersson (BOBI) – Förskollärare
E-post: Bodil.Birgersson@svedala.se

Pontus Blomberg (POBL) – Fritidspedagog
E-post: Pontus.Blomberg@svedala.se

Petra Frej Jespersen (PEFJ),  Grundskollärare
E-post: petra.frej@svedala.se

Joanna Bringner Ljungberg (JOBL), Grundskollärare
E-post: joanna.bringner@svedala.se

Malin Bardh (MABA) – Fritidspedagog
E-post: malin.bardh@svedala.se

Ann-Christin Nilsson (ACNI) – Förskollärare
E-post: annchristin.nilsson@svedala.se

Hanna Fred Åhlander (HAFÅ) – Grundskollärare
E-post: hanna.fredahlander@svedala.se

Jenny Hagman Unger (JEHU) – Fritidspedagog
E-post: jenny.hagman@svedala.se

Ulla Jansson (ULJA) – Förskollärare
E-post: Ulla.Jansson2@svedala.se

Charlott Wennerstrand Bohman (CHWB) – Grundskollärare
E-post: charlott.wennerstrandbohman@svedala.se

Emilia Björk-Svensson (EMBS) Grundskollärare
E-post: Emilia.BjorkSvensson@svedala.se

Madeleine Bornhager (MABO) – Fritidspedagog
E-post: Madeleine.Bornhager@svedala.se

Jenny Hansson, (JEHA) – Förskollärare
E-post: jenny.hansson2@svedala.se

Ros-Marie Malmberg (ROMA) – Barnskötare
E-post: RosMarie.Malmberg@svedala.se

Ingrid Persson (INPE) – Grundskollärare
E-post: Ingrid.Persson@svedala.se

Malin Sjöberg, (MASJ), Lärare Ma/NO
E-post: malin.sjoberg@svedala.se

Christel Schleimlein-Wenell, Förskollärare

Patrik Zäll (PAZA) – Lärare, mellanstadiet
E-post: patrik.zall@svedala.se

VAKTMÄSTARE

Thomas Lindblad
E-post: thomas.lindblad@svedala.se
Tfn: 0709-89 67 12

BIBLIOTEK
Lånedisk: 040-626 89 08
Personalrum: 040-626 89 18

Anna Nilson.
E-post: anna.nilson@svedala.se

Gabriella Turic.
E-post: gabriella.turic@svedala.se

Karin Blom.
E-post: karin.blom@svedala.se

SKOLRESTAURANG
Tfn: 040-626 89 50

Roger Schön, 1:e Kock
E-post: roger.schon@svedala.se

Heléne Rinaldo, Skolkökskock
E-post: Helene.Rinaldo@svedala.se

Karin Månsson, kock
E-post: karin.mansson@svedala.se

LOKALVÅRD

Siw Persson – Lokalvårdare
E-post: Siw.Persson@svedala.se

Christina Johnsson – Lokalvårdare
E-post: christina.johnsson2@svedala.se

Khan Rezai – Lokalvårdare
E-post: khan.rezai@Svedala.se

Eva Öman – Lokalvårdare
E-post: eva.oman@svedala.se

En F-9 skola i Svedala Kommun