Personallista

  • Adress: Stensminnevägen 2, 233 75 Klågerup
  • Telefon: 040 - 626 89 00

Annika Bruhn, Rektor åk F-5
Telefon: 040 – 626 89 01
E-post: annika.bruhn@svedala.se

Anders Stenström, Rektor åk 6-9
Telefon: 040 – 626 89 02
E-post: anders.stenstrom@svedala.se

Pirjo Andersson, Skolkoordinator
Telefon: 040 – 626 89 00
E-post: pirjo.andersson@svedala.se

Joakim Persson, IT-Administratör och Webbmaster
Telefon: 040 – 626 89 04
E-post: joakim.persson@svedala.se

Martin Rasmusson, Skolvärd åk 6-9
E-post: martin.rasmusson@svedala.se

Cristian Abrahamsson (CRAB), Lärare MA och NO

E-post: Cristian.Abrahamsson@svedala.se

Christine Ahtee (CHAH), Lärare EN och Moderna språk DEU(Ty)
E-post: christine.ahtee@svedala.se

Caroline Arnfeldt (CAAR), MA/NO-lärare
E-post: caroline.arnfeldt@svedala.se

Bengt Christensson (BECH), Lärare SL (Trä- och metallslöjd)
E-post: Bengt.Christensson@svedala.se

Helen Culev Frennhoff (HECF), Lärare SL (Textilslöjd)
E-post: Helen.CulevFrennhoff@svedala.se

Robert Green, (ROGR), Musiklärare
E-post: robert.green@svedala.se

Anders Holmquist (ANHT), Lärare SO
E-post: Anders.Holmquist@svedala.se

Urban Jansson (URJA), Lärare MA och SO
E-post: Urban.jansson@svedala.se

Mikael Käll (MIKA), Lärare HKK, HI, GE
E-post: mikael.kall@svedala.se

Kerstin Larsson (KELA), Lärare SV och Moderna språk FRA
E-post: Kerstin.Larsson@svedala.se

Magnus Larsson (MALA), Lärare EN och SV
E-post: Magnus.Larsson@svedala.se

Francisco Mouat Mura (FRMM), Lärare RE, HI & Moderna språk ESP
francisco.mouatmura@svedala.se

Else-Marie Nordqvist (EMNO), Lärare MA och NO
E-post: ElseMarie.Nordqvist@svedala.se

Anna Palm (ANPA), SV/EN-lärare
E-post: anna.palm@svedala.se

Malin Pålsson (MAPA),  Lärare Idrott och Hälsa
E-post: Malin.Palsson@svedala.se

Cecilia Qvarnström (CEQV), Lärare BL
E-post: cecilia.qvarnstrom@svedala.se

Jan-Inge Strandberg (JIST) – Lärare Idrott och hälsa
E-post: JanInge.Strandberg@svedala.se

Tel Sporthall 040-626 89 60

Ellinor Härefors – Kurator
Tel: 040-626 89 32, Mobil: 0709-478040,
E-post: ellinor.harefors@svedala.se

Skolsköterska Maria Johansson
E-post: maria.johansson@svedala.se
Tel 040-626 89 30

Linda Tuvegård – Talpedagog
Tisdagar 7.30-16.30
Torsdagar 7.30-16.00
Tel: 0709-47 84 21, E-post: linda.tuvegard@svedala.se

Helene Westerling, Studie- och Yrkesvägledare
Tel: 040-626 89 31
E-post: helene.westerling@svedala.se

Ingela Christoffersson (INCH), Speciallärare Skolår F-5
E-post: ingela.christoffersson@svedala.se

Carina Sjöberg (CASJ) Specialpedagog Skolår F-5
E-post: carina.sjoberg@svedala.se

Bodil Svegerud Regnér (BOSR) – Specialpedagog Skolår F-5
E-post: bodil.svegerudregner@svedala.se

Maria Jakobsson (MAJA) Specialpedagog Skolår 6-9
E-post: maria.jakobsson@svedala.se

Margareta Jönsson (MAJO) – Specialpedagog Skolår 6-9
E-post: margareta.jonsson@svedala.se

Gustav Hansson, Extra Resurs
E-post: gustav.hansson@svedala.se

Håkan (Kalle) Fridén, Lärarassistent
E-post: hakan.friden@svedala.se

Lånedisk: 040-626 89 08
Personalrum: 040-626 89 18

Anna Nilson
E-post: anna.nilson@svedala.se

Gabriella Turic
E-post: gabriella.turic@svedala.se

Karin Blom
E-post: karin.blom@svedala.se

1A

Anette Holst (ANHO) – Grundskollärare
E-post: Anette.Holst@svedala.se

1B

Charlott Wennerstrand Bohman (CHWB) – Grundskollärare
E-post: charlott.wennerstrandbohman@svedala.se

2A

Jenny Hansson, (JEHA) – Förskollärare
E-post: jenny.hansson2@svedala.se
Petra Frej Jespersen (PEFJ),  Grundskollärare
E-post: petra.frej@svedala.se

2B

Joanna Bringner Ljungberg (JOBL), Grundskollärare
E-post: joanna.bringner@svedala.se
Christel Schleimlein-Wenell, Grundskollärare
E-post: christel.schlemleinwenell@svedala.se

3A

Emilia Björk-Svensson (EMBS) Grundskollärare
E-post: Emilia.BjorkSvensson@svedala.se

3B

Hanna Fred Åhlander (HAFÅ) – Grundskollärare
E-post: hanna.fredahlander@svedala.se

4A

Ingrid Bonn (INBO) – Grundskollärare
E-post: ingrid.bonn@svedala.se
Björn Sahlin – Grundskollärare
E-post – bjorn.sahlin@svedala.se

4B

Malin Sjöberg, (MASJ), Lärare Ma/NO
E-post: malin.sjoberg@svedala.se
Margareta Wald, Lärare
E-post: margareta.wald@svedala.se

5A

Patrik Zäll (PAZA) – Lärare, mellanstadiet
E-post: patrik.zall@svedala.se

5B

Ingrid Persson (INPE) – Grundskollärare
E-post: Ingrid.Persson@svedala.se

Musik
Arbetsrum Lärkan

Telefon: 040-626 89 40

Lena Olsson (LEOL) – Förskollärare
E-post: LenaS.Olsson@svedala.se
Ann-Christin Nilsson (ACNI) – Förskollärare
E-post: annchristin.nilsson@svedala.se

Arbetsrum Gladan

Telefon: 040-626 89 41

Bodil Birgersson (BOBI) – Förskollärare
E-post: Bodil.Birgersson@svedala.se
Emma Sonngård
E-post: emma.sonngard@svedala.se

Fritids Lärkan
Arbetsrum Lärkan

Telefon: 040-626 89 40

Stefan Nilsson (STNI) – Grundskollärare
E-post: Stefan.Nilsson@svedala.se
Tim Gabrielsson (TIGA) – Fritidspedagog
E-post: Tim.Gabrielsson@svedala.se
Malin Bardh (MABA) – Fritidspedagog
E-post: malin.bardh@svedala.se

Fritids Gladan
Arbetsrum Gladan

Telefon: 040-626 89 41

Pontus Blomberg (POBL) – Fritidspedagog
E-post: Pontus.Blomberg@svedala.se
Görel P
Martina Levin (MALE) – Förskollärare
E-post: martina.levin@svedala.se
Elin Dock
E-post: elin.dock@svedala.se

Fritids Svalan
Arbetsrum Svalan

Telefon: 040-626 89 42

Ulla Jansson (ULJA) – Förskollärare
E-post: Ulla.Jansson2@svedala.se
Malin Strindin (MAST) – Barnskötare
E-post: Malin.strindin@svedala.se
Ebba Stenström Barnskötare
E-post: ebba.stenstrom@svedala.se

Thomas Lindblad
E-post: thomas.lindblad@svedala.se
Telefon: 0709-89 67 12

Telefon: 040-626 89 50

Denise Sjöberg, förste kock
denise.sjoberg@svedala.se

Heléne Rinaldo, Skolkökskock
E-post: Helene.Rinaldo@svedala.se

Karin Månsson, kock
E-post: karin.mansson@svedala.se

Christina Johnsson – Lokalvårdare
E-post: christina.johnsson2@svedala.se

Khan Rezai – Lokalvårdare
E-post: khan.rezai@Svedala.se

Tips! Svedala kommun använder epostadresser enligt schemat fornamn.efternamn@svedala.se.