TERMINSAVSLUTNING HÖSTEN 2016

Personalen på Klågerupskolan vill tacka elever och föräldrar för bra samarbete under höstterminen och önskar alla en God Jul & Gott Nytt År!

På skolavslutningsdagen, tisdagen den 20 dec, börjar skoldagen som vanligt. Insläpp till Avslutningsprogrammet kl 9.20, i Idrottshallen. Det blir en kortare skoldag idag och bussarna går hem kl 11.20. Betr Fritids serveras mat som vanligt denna dag.

VI SES IGEN TORSDAGEN DEN 12 JANUARI 2017 ENLIGT SCHEMA!
julkransen-jpg

Välkomna till läsåret 2016-2017

Personal och skolledning på Klågerupskolan hälsar alla elever och vårdnadshavare välkomna till ett nytt läsår. Hoppas alla haft ett skönt och avkopplande sommarlov.

Förskoleklasserna samlas utanför sina klassrum kl. 10.00 torsdagen den 18 augusti

För åk 1-9 börjar läsåret kl. 8:15 torsdagen den 18 augusti

Åk 1-5 samlas i respektive hemklassrum
6A samlas i SPR1 (mentorer Cecilia, Malin och Jinge)
6B samlas i SPR2 (mentorer Mikael och Anna)
7A samlas i NO1 (mentorer Anders H och Helen)
7B samlas i NO2 (mentorer Bengt och Ella)
8A samlas i SO1 (mentorer Anders R och Kerstin)
8B samlas i SO2 (mentorer Caroline och Francisco)
9A och 9B samlas i SPR3 och SPR4 (mentorer Magnus, Urban, Christine och Cristian)

Ny personal och Organisation

Therese Johannesson, Fritidsledare Lärkan

Anna Palm, EN och SV (mentor i 6B)

Caroline Arnfeldt, MA och NO (mentor i 8B)

Jenny Hagman Unger och Joanna Bringner är båda tillbaka från föräldraledighet.

I samband med nytt läsår ser vi alltid över vår organisation för att på bästa sätt använda de resurser vi har för att möta befintliga behov. Förra året förändrade vi bland annat mentorskapet i åk 6 så att eleverna i varje klass har två mentorer med ett gemensamt ansvar för hela klassen. Denna organisation bygger vi vidare på i år för fler årskurser på högstadiet. Det innebär att lärarbyten kan förekomma och att vi även kan behöva organisera om oss i mentorsarbetslagen.

Schema

Precis som föregående år är uppropsdagen en hel skoldag ”enligt schemat”. Preliminära scheman för åk 6-9 finns publicerade här på hemsidan i vänsterkanten under rubriken ”Schema”. Ändringar kan förekomma en bit in på terminen innan allt är helt intrimmat.

För åk 6-9 sker lite schemabrytande aktiviteter första skolveckan.

Torsdag 18/8:
Uppstart i mentorsgrupper/klasser, kl. 8:15 – 10. Därefter vanliga lektioner enligt schema. De klasser som har IDH på schemat efter kl. 10 och ombeds att ta med idrottskläder.

Fredag 19/8:
Klasskamp åk 6-9, kl. 8:15 – 14:10. Skoldagen slutar 14:10.

Övrigt

Skolfotografering är i år den 22-24/8. Exakta tider för respektive klass meddelas av klasslärare/mentorer.

Utvecklingssamtal sker under veckorna 36-37. Inbjudan och tider meddelas av klasslärare/mentorer.

Klågerupskolan har startat upp en officiell Facebooksida. Gå gärna in och gilla den.

Glöm inte att uppdatera era kontaktuppgifter i Infomentor.
Viktigt då skolan inte längre har era kontaktuppgifter i pappersformat.

Vi ser fram emot ytterligare ett trevligt och framgångsrikt år. Tillsammans och i gott samarbete ger vi våra barn och ungdomarna bästa möjliga förutsättningar för att alla ska lyckas.

/Annika Bruhn och Anders Stenström

Skolavslutning VT-2016

Tisdagen den 14 juni 2016 är det dags för skolavslutning på Klågerupskolan

sun-151763_960_720Eleverna samlas i sina klassrum kl. 9:10. De som åker skolbuss till skolan, kommer att få sin avresetid senarelagd med en timme på avslutningsdagen.
Skolavslutningen hålls i idrottshallen klockan 9:30 – 10:30.

Insläpp kl 9.20 för föräldrar sker genom stora porten, vid gaveln nära bandyplanen. Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda sittplatser till föräldrar som önskar närvara och vi vill gärna upplysa om att antalet ståplatser är begränsat.

Efter den gemensamma avslutningen samlas eleverna i sina respektive klassrum med sina klasslärare och mentorer för en trivsam stund tillsammans (med betygsutdelning för åk 6-9).
Skolbussen hem går kl. 11:20. Det serveras ingen skollunch för skoleleverna idag. För de elever som går på Fritids och på Klubben serveras lunch kl. 11:15.

För årskurs 9 anordnar Ungas Fritid en avslutningsfest på kvällen den 14 juni. Den börjar kl. 19:30 med mingel och andra trevligheter i Klågerupskolans matsal för elever, föräldrar och personal. Därefter avgår buss kl. 20:30 till Törringelund för en gemensam skolavslutningsfest med middag och disco för alla avgångselever i kommunen. Separat inbjudan och information för avslutningsfesten är utskickad av Ungas Fritid.

Nästa termin börjar, för elever i årskurs 1-9, torsdagen den 18 augusti kl. 8:15.
Eleverna går full skoldag. Schema kommer att finnas på Infomentor samt här på Klågerupskolans hemsida

Personalen på Klågerupskolan önskar er alla en skön sommar!

En F-9 skola i Svedala Kommun