Skolavslutning VT-2016

Tisdagen den 14 juni 2016 är det dags för skolavslutning på Klågerupskolan

sun-151763_960_720Eleverna samlas i sina klassrum kl. 9:10. De som åker skolbuss till skolan, kommer att få sin avresetid senarelagd med en timme på avslutningsdagen.
Skolavslutningen hålls i idrottshallen klockan 9:30 – 10:30.

Insläpp kl 9.20 för föräldrar sker genom stora porten, vid gaveln nära bandyplanen. Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda sittplatser till föräldrar som önskar närvara och vi vill gärna upplysa om att antalet ståplatser är begränsat.

Efter den gemensamma avslutningen samlas eleverna i sina respektive klassrum med sina klasslärare och mentorer för en trivsam stund tillsammans (med betygsutdelning för åk 6-9).
Skolbussen hem går kl. 11:20. Det serveras ingen skollunch för skoleleverna idag. För de elever som går på Fritids och på Klubben serveras lunch kl. 11:15.

För årskurs 9 anordnar Ungas Fritid en avslutningsfest på kvällen den 14 juni. Den börjar kl. 19:30 med mingel och andra trevligheter i Klågerupskolans matsal för elever, föräldrar och personal. Därefter avgår buss kl. 20:30 till Törringelund för en gemensam skolavslutningsfest med middag och disco för alla avgångselever i kommunen. Separat inbjudan och information för avslutningsfesten är utskickad av Ungas Fritid.

Nästa termin börjar, för elever i årskurs 1-9, torsdagen den 18 augusti kl. 8:15.
Eleverna går full skoldag. Schema kommer att finnas på Infomentor samt här på Klågerupskolans hemsida

Personalen på Klågerupskolan önskar er alla en skön sommar!

Meddelande till skolbusselever

Ändring i skolbuss på grund av vägavstängning Eksholmsvägen.

TRAFIKVERKET INFORMERAR OM EN VÄGAVSTÄNGING AV VÄG 819, EKSHOLMSVÄGEN, BEDEN UNDER PERIODEN 4 APRIL TILL DEN 30 APRIL.

Skolskjutstrafiken påverkas av denna vägavstängning. Det berör busstur nr 4 som kör till Klågerupsskolan. Elever som har hållplats söder om avstängningen på Eksholmsvägen berörs av att skolbussen kommer tidigare på morgonen och att det är en mindre buss som kan vända på vägen.

Söder om avstängningen på Eksholmsvägen:

På morgonen kommer en mindre buss, nr 7,  och den börjarkl 07:15 på Eksholmsvägen/Kyrkängsvägen och hämtar 07.17 Eksholm, Resåkravägen, 07:18 Infarten till Eksholmssjön, 07:22 Norregårdsvägen. Denna tur kör sedan 07:40 Bokskogens golfklubb 07:45 Torup 07:55 avsläpp på Bara skola och sedan till Klågerupskolan ca 8.05.
På eftermiddagen åker barnen på ordinarie tider med en liten buss som tar rundan söder om avstängningen istället  för ordinarie bussen.

Norr om avstängningen på Eksholmsvägen:

Buss 4 kommer att börja på Eksholmsvägen norr om avstängningen i ordinarie tid och köra efter ordinarie tidtabell.Buss 4 lämnar också på eftermiddagarna ordinarie tider på Eksholmsvägen norr om avstängningen.

Med förhoppning om överseende av förändringarna under tiden för arbetet på vägen.

Lars Steimer
Enhetschef vaktmästeri och skolskjuts
Verksamhetsområde Utbildning

En F-9 skola i Svedala Kommun