Sjukanmälan (F-9) ska göras via Infomentor.

Har ditt barn fritidshemsplats på morgonen ska det också anmälas till respektive avdelning via telefon.

Lärkan: 040-626 89 40
Gladan: 040-626 89 41
Svalan: 040-626 89 42