IT

Spara ditt skolarbete när du gått ut nian

Överföra till annat konto Gå in på https://takeout.google.com/transfer. Följ instruktionerna. Du behöver ett privat gmail-konto att överföra filerna till. Spara på dator Det går också att spara på datorn om man inte har eller vill skaffa ett gmail-konto. Gå i så fall till https://takeout.google.com/settings/takeout. Tänk på att det kan ta Läs mer…